• Zicht op bedrijfsvoering <br /> oog voor risico’s

  Dit is wie wij zijn

  Zicht op bedrijfsvoering
  oog voor risico’s

  Snel tot de kern  

Over ons

Wij kennen elkaar vanaf de vierde klas van de HAVO in Vlissingen en zijn altijd vrienden gebleven. Later in ons leven hebben we samengewerkt bij ManualMaster . Onderling delen we naast vriendschap en gevoel voor humor, het inzicht dat je echt resultaat haalt uit met de mensen waarmee je werkt en niet uit voorgeschreven regels.

Ronald de Bruijne | Fred Vahlkamp 

teamachtergrondb

 

Fred leerde de principes van Total Quality Management bij een producent van creditcards en Ronald heeft veel bedrijven begeleid bij het slim&slank beschrijven van hun processen als Senior Consultant. Samen ontwikkelden zij diensten, waarin zij in een open en creatieve setting bedrijven helpen om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering, in de daaraan verbonden risico’s en de wijze waarop je processen kort en bondig kunt vastleggen.

 

Door het in kaart brengen van risico’s
creëer je een goede basis
voor het vastleggen van je bedrijfsprocessen

 

Onze Diensten

Vraag naar het doel van een beschreven procedure en je hebt al snel een lang gesprek
over een document dat zelden gelezen wordt.

Kwaliteitsmanagementsystemen moeten vaak voldoen aan allerlei opgelegde normen. Een valkuil is dat eigen werkwijzen en doelstellingen steeds minder het uitgangspunt zijn en dat er teveel gedetailleerde procedures ontstaan. Het managementsysteem sluit dan steeds minder aan bij de taal van de gebruiker.

Dienstverlening risicomanagement

Workshop kennismaking Slim en Slank

Via een kennismakingsworkshop van 3 uur maak u kennis met de manier waarop je een kwaliteitsmanagementsysteem slim&slank kunt borgen.


De volgende onderwerpen krijgen de aandacht:

 • Wat zijn de succesfactoren van onze organisatie en hoe sturen we daarop?
 • Welke kritische processen zijn er nodig en hoe beschrijven we deze processen slim en slank
 • Het doen van een  (prospectieve) risicoanalyse met als doel om alleen die voorzieningen te treffen die echt nodig zijn
 • Hoe gaat een audit op effectiviteit en risico’s

 Ronald heel klein

Ronald de Bruijne

Beschrijven van kritische processen / proces optimalisatie

Introductie

Een Slim en Slank kwaliteitssysteem is een systeem gebaseerd op effectiviteit en risico’s. Vaak gaan interne auditoren aan de hand van vastgestelde proces-doelen, geïnventariseerde risico’s en maatregelen toetsen of de kritische processen effectief verlopen.


Wat is het doel van deze workshop?

Het aanleren van een methodiek hoe we (kritische) processen kunnen optimaliseren/beschrijven en implementeren zodat ze bruikbaar en effectief zijn voor heel de organisatie.


Hoe doen we dat?  Een werkvorm zou kunnen zijn:

 • We beginnen met een inleiding van het waarom, voor wie, hoe en wat.
 • Vervolgens bepalen we welke kritische processen nodig zijn om de doelstelling van de organisatie te realiseren
 • Daarna maken we in subgroepen in de een aanzet tot het bepalen van het doel van elk proces.
 • In een tweede ronde gaan de subgroepen de gekozen doelen uitwerken naar SMART geformuleerde en prestatie-doelstellingen.
 • In een derde ronde starten we met het beschrijven van de relevante (echt kritische) stappen in het proces met bijbehorende verantwoordelijkheden.

Het resultaat:

 • Na de workshop bent u in staat om kritische processen van uw organisatie te beschrijven/optimaliseren en te implementeren.
 • Elk proces heeft een meetbaar doel en geeft in hoofdlijnen helder weer wie wat doet per activiteit (processtap) en waarom.
 • U beschikt over een aantal uitgewerkte voorbeeld processen. Deze zijn bruikbaar als template voor het beschrijven van andere relevante processen.
 • Per proces (primaire en ondersteunende processen) is niet meer dan één A4 nodig.
 • Doel, verantwoordelijkheden, taken en risico’s zijn in één oogopslag helder en inzichtelijk. Daardoor is een audit op effectiviteit makkelijker.
 • De samenhang tussen verschillende disciplines is inzichtelijk.
 • Minder gedetailleerde procedures nodig

Ronald heel klein

 

 Ronald de Bruijne

Prospectieve risicoanalyse (BOW-Tie methodiek)

Een prospectieve risicoanalyse wordt uitgevoerd om te kunnen beoordelen waar de risico’s zitten in de kritische processen. Met een multidisciplinair team worden mogelijke risico’s in de belangrijkste bedrijfsprocessen geïdentificeerd, geprioriteerd en geanalyseerd. De Bow-Tie methodiek kan, indien gewenst, gebruikt worden om de risico’s met de bijbehorende preventieve- en herstelmaatregelen in beeld te brengen. Prospectieve risicoanalyse is belangrijk, omdat er verbeteracties kunnen worden uitgezet vóórdat er zich en incident voordoet.


Gideon-heel-klein

In samenwerking met Gideon van Dam Ronald heel klein
 Ronald de Bruijne

Omgaan met risico’s in de gezondheidszorg

Inleiding

Risico wordt in veel culturen vertaald als durven. De naam Conriscare is een afleiding van het Italiaans “met durf”. De kwaliteit van een onderneming of instelling wordt vooral bepaald door de mensen die er werken en de “durf” die zij hebben om hun werk, en het werk dat net over het randje van de eigen taken gaat, op te pakken.


Hoe doen we dat?

Hoe geef je leiding aan een organisatie waar een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen vanuit eigenheid en eigen talent. José verzorgt een training aan leidinggevenden of mensen die een leidinggevende positie ambiëren. Tijdens de training worden handreikingen gedaan aan de hand van voorbeelden en inzichten in eigen handelen. Je leert waarom collega’s reageren zoals ze reageren.


Dienstverlening

De training neemt een dag in beslag. Normaal gesproken wordt om 10:00 uur gestart en geëindigd om 17:00 uur. Afwijking hierop is in overleg mogelijk. De training kan verzorgd worden op een door u gekozen locatie, op locatie van deBankvanNoppes te Gorinchem of een andere in overleg te bepalen locatie.


Gideon-heel-klein

In samenwerking met Gideon van Dam Ronald heel klein
 Ronald de Bruijne

Drie dagdelen training Omgaan met Risico’s in de Gezondheidszorg

Inleiding

In drie dagdelen buiten de spitstijden komen drie verschillende elkaar aanvullende onderwerpen aan de orde.

 • Dagdeel 1 Prospectieve RisicoAnalyse (Bow-tie)
 • Dagdeel 2 Hoe stel je auditvragen op
 • Dagdeel 3 Auditen op risico’s

De trainingen worden verzorgd door Ronald de Bruijne en Gideon van Dam. Na afloop krijgen alle deelnemers gratis een jaar lang een abonnement op de bibliotheek met auditvragen. Deze bibliotheek wordt aangevuld door de leden onder regie van Conriscare. Op dit moment zijn er meer dan 800 vragen beschikbaar.


Gideon-heel-klein

In samenwerking met Gideon van Dam Ronald heel klein
 Ronald de Bruijne

 

 

Team dagen/ training

Van Raad van Toezicht naar Raad van Doorzicht

Inleiding

De ervaring leert dat veel leden van raden van toezicht moeite hebben met het bepalen en op een gedegen wijze in praktijk brengen van hun rol. Niet zelden is het bestuur bepalend voor de agenda en wordt sterk gevolgd wat deze als prioriteit aangeeft. Hoe hou je nu goed toezicht? Hoe zorg je ervoor dat je niet op de stoel van het bestuur gaat zitten. En wat zijn je bronnen van informatie.


Hoe doen we dat?

Workshop van Toezicht naar Doorzicht Deze interactieve workshop heeft een open inschrijving en kan dus gevolgd worden door mensen van verschillende Raden van Toezicht. Dat kan zelfs een verrijking zijn. Na de kennismakingsronde van de maximaal 8 deelnemers gaan we in op de rol van de toezichthouder. Praktijkvoorbeelden, ook vanuit de deelnemers zijn de leidraad voor de avond. Deelnemers kunnen met elkaar in gesprek over hun ervaringen en problemen die zij ervaren. Fred treedt hierbij op als gespreksleider. Hij is zelf bijna 8 jaar lid geweest van een Raad van Toezicht van een zorginstelling. De workshops duren maximaal 4 uur en zijn zowel in de avonden als buiten de spits overdag georganiseerd.


Dienstverlening

Begeleiding en advisering van Raden van Toezicht

   • Bijwonen van een reguliere vergadering als waarnemer
   • Opstellen evaluatie en bespreking daarvan in een volgende vergadering
   • Advisering en begeleiding waar gewenst
   • Begeleiding van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

Fred-heel-klein

 

Fred Vahlkamp

Training Coachend leidinggeven

Inleiding

Risico wordt in veel culturen vertaald als durven. De naam Conriscare is een afleiding van het Italiaans “met durf”. De kwaliteit van een onderneming of instelling wordt vooral bepaald door de mensen die er werken en de “durf” die zij hebben om hun werk, en het werk dat net over het randje van de eigen taken gaat, op te pakken.


Hoe doen we dat?

Hoe geef je leiding aan een organisatie waar een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen vanuit eigenheid en eigen talent. José verzorgt een training aan leidinggevenden of mensen die een leidinggevende positie ambiëren. Tijdens de training worden handreikingen gedaan aan de hand van voorbeelden en inzichten in eigen handelen. Je leert waarom collega’s reageren zoals ze reageren.


Dienstverlening

De training neemt een dag in beslag. Normaal gesproken wordt om 10:00 uur gestart en geëindigd om 17:00 uur. Afwijking hierop is in overleg mogelijk. De training kan verzorgd worden op een door u gekozen locatie, op locatie van deBankvanNoppes te Gorinchem of een andere in overleg te bepalen locatie.


Jose-heel-klein

In samenwerking met José Wienese

Training Creatief denken

Inleiding

Met een team een onderwerp of probleem van een hele andere kant belichten. De training Creatief denken geeft inzicht in georganiseerd, op een andere manier kijken naar een onderwerp. De kracht van deze training zit in het feit dat je zelf niet creatief hoeft te zijn om wel creatief naar een onderwerp te kijken. Een leuke en inspirerende manier om met je team van gedachten te wisselen over een onderwerp.


Hoe doen we dat?

“The proof of the pudding is in the eating”. Het is onmogelijk om de sfeer en de werkwijze van de training vooraf te beschrijven. Aan de hand van een aantal technieken wordt de groep aan het denken gezet. Je kijkt “met andere ogen”. Deze training geeft heel praktische resultaten en versterkt het teamgevoel.


Dienstvelening

De training neemt een dag in beslag. Normaal gesproken wordt om 10:00 uur gestart en geëindigd om 17:00 uur. Afwijking hierop is in overleg mogelijk. De training kan verzorgd worden op een door u gekozen locatie, op locatie van deBankvanNoppes te Gorinchem of een andere in overleg te bepalen locatie.


Jose-heel-klein

In samenwerking met José Wienese

Dagvoorzitterschap / voorzitterschap

Inleiding

Soms is het handig om een vergadering van verschillende partijen of afdelingen door een onafhankelijke derde te laten verzorgen. Belangrijk is onafhankelijkheid, bindende kracht en stevigheid waar nodig. De kosten kunnen beperkt worden door de voorbereidingen via skype of telefoon te doen. De voorbereidingstijd wordt met name bepaald door het gewenste resultaat en de mogelijk verwachte spanningen die er kunnen zijn tussen de aanwezigen. Ook dagvoorzitterschap, waarbij een volledige teamdag of congres wordt begeleid, behoort tot de dienstverlening.


Hoe doen we dat?

“The proof of the pudding is in the eating”. Het is onmogelijk om de sfeer en de werkwijze van de training vooraf te beschrijven. Aan de hand van een aantal technieken wordt de groep aan het denken gezet. Je kijkt “met andere ogen”. Deze training geeft heel praktische resultaten en versterkt het teamgevoel.


Dienstverlening

Deze dienstverlening wordt volledig op maat aangeboden en start bij een vrijblijvend gesprek.


 

Fred-heel-klein

Fred Vahlkamp

Ons team

Een team stel je samen op basis van de opdracht. Dat doen we altijd in nauw overleg met de opdrachtgever. Het moet immers klikken om tot succes te komen. In praktijk betekent dit dat Ronald en Fred veel opdrachten zelfstandig uitvoeren en een enkele samen of met derden.

 

Fred Vahlkamp

Fred Vahlkamp is één van de twee initiatiefnemers achter de organisatie waar ook  ManualMaster deel van uit maakt. Het bedrijf werd in 1992 opgericht als Quality and Information Management Support.  Conriscare is gestart omdat de vraag rondom het Slim en Slank vastleggen van processen sterk toenam. De benadering om dit via het in beeld brengen van van bedrijfsrisico’s te doen is samen met Ronald de Bruijne ontwikkeld. Fred is beschikbaar voor de begeleiding van strategische sessies met het management, het in beeld brengen van risico’s en de begeleiding van team- en groepsprocessen in de vorm van bijvoorbeeld dagvoorzitterschap.


Specialisme:

Creatieve geest, Pioniersdrift, Analytische blik, vermogen om mensen te verbinden


Neem contact op:

  06 – 43581286 |   info@conriscare.com |   Linkedin

 

Ronald de Bruijne

Ronald is al jaren werkzaam bij ManualMaster waar hij klanten adviseert over hoe ze meer uit hun kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) kunnen halen. Hij biedt daarbij een kapstok voor een Slim & Slank systeem; een vereenvoudigd, effectief en zinvol KMS gericht op effectiviteit en risico’s. Een effectief KMS staat of valt met de medewerkers. Daarom adviseert hij om -naast de reguliere Prestatie-Indicatoren (PI’s) – ook PI’s te ontwikkelen die houding en gedrag meten.

Naast Senior Adviseur is Ronald ook dansleraar en geeft les in Salsa & Merengue en Kizomba. Als coach brengt hij mensen in contact met hun gevoel en intuïtie voor een plezieriger en gelukkig leven.


Specialismen:

Verbindingen maken, Coaching, Inleven en anticiperen en Management Consulting


Neem contact op:

 06 – 34590422 |   info@conriscare.com |  Linkedin

 

Contact & adressen

Wilt u een afspraak maken voor een eerste kennismaking bel of mail ons gerust.
Mailen kan via info@conriscare.nl.
Ronald kunt u bereiken op 06 – 34590422 en Fred 06 – 43581286.
Wij werken vanuit de Bank van Noppes te Gorinchem.
Conriscare is onderdeel van de de ManualMaster Groep.

Adres

Zusterstraat 19 gorinchem 4201 EK Gorinchem

Email

info@Conriscare.nl

Tel.

(+31)78-6446888

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field